מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שיחות הרב צבי יהודה

ויקהל פקודי

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר