מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » יום העצמאות

אמירת מזמורי תהילים ושמחת ליל יום העצמאות

ע"י: כללי