מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » לזכר הרב לכטנשטיין

שיעור לזכרו של הרב לכטנשטיין שהלך לעולמו א' אייר התשע"ה

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר