מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל » לזכר הרב לכטנשטיין

דבריו של מו"ר הדרי על חבירו הרב לכטנשטיין

ע"י: הרב ישעיהו הדרי