מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

וילך אברהם לבאר שבע

ע"י: הרב ישעיהו הדרי