מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא ונחמיה

שיעור יא' פרק ט' (2)

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ