מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא ונחמיה

שיעור יב' פרק ט' (3)

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ