מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא ונחמיה

שיעור יג' פרק י'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ