מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מהר"ל

פרק ג' 3 וד' 1

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל