מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » עולת ראי"ה

9 ברכות בעמידה של ראש השנה שיעור שני

ע"י: הרב ישעיהו הדרי