מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חזל

יג מידות

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ