מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » עולת ראי"ה

הסליחה העליונה באה ממקור החסדים(עמ' שנז)

ע"י: הרב ישעיהו הדרי