מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

תפילת ר' נחוניה בן הקנה

ע"י: הרב ישעיהו הדרי