מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חזל

רבא בר חנא 3

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ