מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אמונה בעיון

הגזל

ע"י: הרב אביעד שינוולד