מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חזל

אגדות רבא בר בר חנא 1

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ