מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

תפילת רנב"ה-'אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה' 2

ע"י: הרב ישעיהו הדרי