מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

קבל רנת עמך שגבינו טהרינו נורא'

ע"י: הרב ישעיהו הדרי