מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » בניינה של הלכה

דיני רחיצה וטבילה בשבת וביום טוב

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור