מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

",נא גיבור דרשי יחודך כבבת שמרם, ברכם טהרם רחמי צדקתך"

ע"י: הרב ישעיהו הדרי