מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

סוף פרק א ותחילת פרק ב

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל