מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים

פורים קטן ומעמדו ההלכתי

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ