מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיעורים נוספים

פורים הוא החג היחיד שיצאו מתוך אמצע החושך לאור גדול בזכות האמונה

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ