מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי

שיחה לפתיחת הזמן וליום השואה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר