מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים

שיחה בערב יום העצמאות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר