מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע

שיחה לפרשת בהר

ע"י: הרב ישעיהו הדרי