מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פרק יא-סוף

ותראה כי אחות הקנאה..-סוף

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל