מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פרק יא-קנאה

והנה דבור השקר-ותראה כי אחות הקנאה

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל