מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » הסיפור השישי

אגדתות רבה בר בר חנה במסכת בבא בתרא - הסיפור השישי

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ