מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » התמודדות עם החברה בצבא

התמודדות עם החברה בצבא

ע"י: הרב אביעד שינוולד