מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ברית אבות וזכות אבות לדורנו

פרשת בחוקותי - ברית אבות וזכות אבות לדורנו

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר