מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פרק טז - בביאור מידת הטהרה

פרק טז - בביאור מידת הטהרה

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל