מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » יהושוע

דמותו של יהושוע

ע"י: הרב אביעד שינוולד