מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » גור אריה על התורה לפרשת במדבר

גור אריה על התורה לפרשת במדבר

ע"י: הרב ישעיהו הדרי