מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים

שיחה ליום ירושלים

ע"י: הרב אריה שטרן