מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים

פתיחה ליום ירושלים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר