מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר

פרק י-מידת הנקיות

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל