מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » הכנה לצבא

נלחמים ביחד

ע"י: הרב אביעד שינוולד