מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » הכנה לצבא

עדינו העצני

ע"י: הרב אביעד שינוולד