מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » הכנה לצבא

אהבת המלאכה

ע"י: הרב אביעד שינוולד