מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » מגילת רות

שיעור לחג שבועות

ע"י: הרב ישעיהו הדרי