מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שבועות 3

שיעור לחג השבועות

ע"י: הרב ישעיהו הדרי