מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר

סוף הקדמה-תחילת פרק א

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל