מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שלח - דרכינו

שלח לך דרכינו

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר