מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » פרק ו' - גדעון חלק 2

פרק ו' - גדעון חלק 2

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ