מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » פרק יח - בבאור מידת החסידות (חלק 2)

פרק יח - בבאור מידת החסידות (חלק 2) ותחילת פרק יט

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל