מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ירושלים - בנין של קדושה

ירושלים - בנין של קדושה

ע"י: הרב ישעיהו הדרי