מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » סיום פרק ג' - בבאור חלקי הזהירות

סיום פרק ג' - בבאור חלקי הזהירות

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל