מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » כיצד לומדים נביאים וכתובים?

כיצד לומדים תנך?

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ