מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » רמחל

על מה אבלות החורבן?

ע"י: הרב אריה שפירא